sábado, 22 de marzo de 2008

TOTS X TOTS - 2007/2008

OTRO VIDEO

TOTS TV

Aquest canal s'obre per donar cabuda i sortida a material documental relacionat amb la solidaritat internacional i la cooperació al desenvolupament, per difondre dels ideals de la pau, el diàleg, la tolerància i la voluntat de progrés i entesa entre persones i comunitats.